skip_to_main_content
©  Foto:

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Mennesker i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS (tidligere BK Museer) er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum og en attraktion i Nordjylland med specialer inden for Menneskene i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås' historie.

Gennem udstillinger og arrangementsdage hen over året fortæller museet den spændende og dramatiske historie om befolkningens tilværelse og arbejde i et langt historisk perspektiv i Vendsyssel, om livet på en møllegård gennem århundreder, om kampen for overlevelse i et uvejsomt terræn i Store Vildmose og om selvforsyning og industrialisering på landet og i byen.  

Få en oplevelse i Nordjylland på en fredet møllegård, Dorf Møllegård, med vind - og vandmølle og gårdanlæg beliggende i den naturskønne Jyske Ås.

Dorf Møllegård

Museet Dorf Mølle og Dorf Møllegård fortæller den begivenhedsrige historie om livet på en møllegård gennem århundreder.

Fra 1870-71 blev en forlænget møllegård bygget syd for Dorf mølle.

I årene 1914-25 blev gårdens udhuse fornyet med et arkitekttegnet stuehus med 11 værelser, kornmagasin på loftet, stenbageovn, centralvarme og bad. 
I udhusene hører selve museet til. Omkring møllesøen fører en natursti gennem skoven.

Dorf Kirkeby er særegen for sine to møller. Vandmøllen i forbindelse med søen er mere end 300 år gammel, og vindmøllen er bygget i det 19. århundrede og var brug helt op til halvtredserne. Det er den eneste af sin slags ved den Jyske Ås.

Vindmøllen i Dorf er bygget i 1887, og var i drift til 1950'erne. Vindmøllen fungerede som hjælpemølle til en vanddreven mølle, der allerede eksisterede i 1664. Vandmøllen havde én kværn, der blev drevet af overfaldsvand fra skovbække og lidt væld. Den kunne male både sommer og vinter undtagen i tørke og frost.
 
På den tilhørende Møllegård får du et indtryk af datidens landbrug, selvforsyning og industrialisering på landet.

Ved møllerne er der en café, fin parkering og borde/bænke. Toiletter og information finder du på Møllegården.

Brønderslev Kommunes nye oplevelsescenter

MOSS har ambitionen om at være kommunens kulturhistoriske videns– og oplevelsescenter, som på grundlag af sine samlinger, forskning og undersøgelser formidler den fælles lokale kulturarv i moderne, nyskabende, inspirerende og involverende former til stadigt flere målgrupper.

Museet vil aktivt bidrage til udviklingen af en fælles historisk identitet i kommunen, som gør indbyggerne stolte. Museum MOSS vil være en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kulturoplevelser både på lokalt og nationalt plan. 


Se museets hjemmeside for flere nyheder, information og spændende arrangementer.