Kirker

Områdets kirker - gamle som nye - har hver især en historie at fortælle. Gennem generationer har kirkerne fungeret som naturlige samlingssteder for områdets borgere, og de bærer naturligvis præg heraf. Flere af kirkerne har kalkmalerier, spændende inventar og udsmykning.

Kirkedørene står normalt åbent for besøgende på alle hverdage. Hertil kommer, at de ofte lægger rum til koncerter, orgelmusik og solister.

I Brønderslev Kommune er der 8 nye sognekirker bygget i løbet af 40 år fra 1887 til 1926 og 13 middelalderkirker bygget 1100-1250.

Dronninglund kirke sammenbygget med Dronninglund Slot, som fra begyndelsen var et benediktinerkloster, har flotte kalkmalerier bl.a. 9 ridende helte; 3 kristne, 3 hedenske og 3 jødiske. Herskabspulpituret har malerier af 7 romerske guder svarende til ugedagene solen, månen, Jupiter, Saturn, Venus, Mars og Merkur.

Voer kirke hører til herregården Voergaard og har i et kapel tilbygget i 1580’erne af Ingeborg Skeel nordens største sandstensepitafium, 7½ m højt og godt 5 m bredt med 6 fuldt udhuggede figurer og spændende indskrift. Prædikestolens relieffer med årets gang i bondens liv er fra Ingeborg Skeels lektorieprædikestol fra 1604.

Thise kirke har bevaret sin oprindelige prædikestol fra 1590. Den går tværs over kirkerummet lige foran korbuen, så den dækker det øverste af altertavlen. Der er kun bevaret to af de i det 16. århundrede almindelige lektorieprædikestole, den anden er i Sønderjylland.

Hellevad kirke i Klokkerholm har en korsriddergravsten, og i Øster Brønderslev kirke er der en runesten, en løve og en kvindefigur fra korsriddertiden. Ørum kirke har runeindskrift på granitdøbefonden.

 

Del denne side

Museer

Besøg et af de mange spændende museer i Brønderslev Kommune, som året rundt byder på et væld af arrangementer.