VisitBrønderslev
Destination Nord kort map

Destination Nord

8/12/2020

Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg og Læsø Kommuner har godkendt rammerne for den fremtidige destinationsudvikling og turismefremme på Nordjyllands østkyst. Dermed er Destination Nord en realitet.

Uddrag fra artikel af Thomas Nedergaard Kristiansen

 

Nyt stærkt samarbejde skal trække flere turister til Nordjylland

 

Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg og senest Læsø kommuner har nu godkendt rammerne for den fremtidige destinationsudvikling og turismefremme på Nordjyllands østkyst. Dermed er Destination Nord, der får Danmarks 3. største turismeomsætning efter København og Aarhus, en realitet.

 

Et af Danmarks stærkeste turismesamarbejder er nu etableret i Nordjylland mellem de fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg. Destinationen får Danmarks 3. største turismeomsætning med Skagen og Aalborg som fyrtårne. De fire kommuner havde i 2019 ikke mindre end 2,7 millioner overnatninger fordelt på hoteller, lejede feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrehjem og feriecentre. Det var en fremgang på 86.000 overnatninger sammenlignet med 2018, og dette tal skal øges endnu mere, hvis det står til de fire borgmestre – heriblandt borgmester Birgit Hansen fra Frederikshavn Kommune:

 

– Vi er glade for det nye samarbejde under navnet Destination Nord. Nordjylland er jo i forvejen danskernes foretrukne feriedestination, og det skal vi udvikle endnu mere – ikke mindst på et tidspunkt, hvor størstedelen af os danskere kommer til at holde ferie herhjemme. Samtidig skal vi på sigt tiltrække endnu flere turister fra vores nabolande – vi har bare så meget at byde på. Vi har både strand og natur, og vi har storby og erhvervsturisme. Det giver os mange ben at stå på, siger hun og fortsætter:

 

– Vi får et af Danmarks stærkeste destinationsselskaber med en solid økonomi, en god organisering og ikke mindst et uovertruffent produkt. Samtidig repræsenterer vi bæredygtig turisme som fællesnævner, og det bliver en af de store vækstdrivere i de kommende år.

 

Destination Nord kommer ifølge Birgit Hansen til at være en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og det mellemliggende og sammenhængende ø- og østkystprodukt. Alle skal trække på samme hammel – lige fra de lokale og kommercielle aktører til erhvervsliv og kommuner. På den måde skal de fire forholdsvis forskelligartede kommuner spille hinanden gode, forklarer Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen:

 

– Vi har haft en god og grundig proces sammen med de tre øvrige kommuner, som efter min mening supplerer hinanden rigtig godt og har et stort potentiale for at tiltrække endnu flere gæster til Nordjylland på grund af områdernes stærke turismemål i forhold til kultur, fantastisk natur, møder og konferencer samt helt unikke bysamfund. Det glæder mig derfor, at vi gennem et nyt, stærkt turismesamarbejde kan få skabt en tydelig profil og formidle de gode historier om Nordjyllands østkyst, så fremtiden kan byde på yderligere vækst i både omsætning, overnatninger og arbejdspladser, siger han.

 

De to stærke indsatsområder i Destination Nords arbejde bliver dels storby-, erhvervs- og mødeturisme og dels krydstogt-, kyst- og naturturisme.

 

Stærkere sammen – også i krisetider

Etableringen af Destination Nord er et resultat af aftalen om en forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at etablere stærkere og større turismedestinationer, der kan skabe bedre sammenhæng i Danmarks turismefremmeindsats.

 

– Turister ser ikke kommunegrænser, og det er den tankegang, vi nu skal efterleve i den nye konstellation, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard, og fortsætter:

 

 Destination Nord kommer til at råde over landets tredjestørste turismeomsætning, og forventningen er naturligvis, at et tættere samarbejde vil skabe gode betingelser for videre udvikling og beskæftigelse inden for turismeerhvervet, som i dén grad har behov for oprejsning i øjeblikket.

 

Den aktuelle coronakrise har kastet mørke skygger over dansk turisme, som har oplevet store konsekvenser i forbindelse med grænselukning og omsætningstab i milliardklassen.

 

– Turismen er vores absolutte hovederhverv på Læsø, og der hersker ingen tvivl om, at flere aktører kommer til at lide store økonomiske tab på baggrund af den aktuelle krise. Her har vi en klar forventning om, at den nye destination kan være med til at sikre en vis robusthed og gøre os mindre sårbare i situationer som denne, siger borgmester i Læsø Kommune, Karsten Nielsen, som ser frem til det tværkommunale turismesamarbejde.

 

Stærk organisering

Det øverste organ i Destination Nord bliver en bestyrelse på ni personer. Medlemmerne af bestyrelsen bliver de fire borgmestre, fire repræsentanter fra erhvervslivet fordelt på de fire kommuner samt en professionel bestyrelsesformand. Den nye bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde i maj 2020, hvor selskabet blev konsolideret.

 

Det er desuden planen, at Destination Nord skal være fysisk repræsenteret i både Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg. Det samlede budget for Destination Nord bliver på 16,4 millioner kroner i 2021.

 

Direktør og Formand på plads

Direktør for Destination Nord bliver Tonny Skovsted Thorup fra Aalborg. Han kommer fra en stilling som erhvervsdirektør hos Business Aalborg.

Bestyrelsesformand for destinationsselskabet bliver Karsten Madsen fra Sæby, advokat og bestyrelsesformand hos advokatfirmaet HjulmandKaptain.

 

Næste skridt

Næste skridt i processen er at medarbejdere fra Brønderslev og Aalborg officielt overgår til Destination Nord pr. 1 oktober.