skip_to_main_content
Destination Nord kort map

Destination Nord

8/12/2020
Foto: Brønderslev Erhverv & Turisme

Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg og Læsø Kommuner har godkendt rammerne for den fremtidige destinationsudvikling og turismefremme på Nordjyllands østkyst. Dermed er Destination Nord en realitet.