Turistpriser

Dronninglund Turistforening uddeler Turistprisen 2015

Til Hans Jørgen Melvej

En lysende ildsjæl, som gennem sit arbejde som formand for LAG Brønderslev, formand for Landsbyrådet i Drlund Kommune, Lokalhistorisk Arkiv i Thorup – Sømosedagene, en overgang medlem af Turistforeningens bestyrelse og en hel del andre tilknytninger altid har kæmpet for udvikling og ikke begrænsninger. Stærk i troen til at finde en mulighed for at søge om økonomiske midler til et væld af initiativer og aktiviteter.

De seneste år har det været Jyske Aas projektet. Og selv om det flere gange undervejs så sort ud, og du brugte alle døgnets 24 timer på projektet og havde mareridt om millioner af kroner og det ene læs jord efter det andet blev skyllet væk af regnvand, var du overbevisende, når andre tvivlede. Og nu er Oplevelsesbæltet Jyske Aas en realitet. En stor tak for din indsats skal lyde fra Dronninglund Turistforening. Vi har set frem til at kunne hædre dig med Turistprisen 2015. Du er stærk som en klippe – eller sten, som stenen gerne skulle symbolisere.

Karen Axen, 8.3.16

 

Dronninglund Turistforening uddeler Turistprisen 2014

til Karen Axen for hendes store indsats for turistarbejdet i foreningen og for området.

Dronninglund Turistforening har på generalforsamlingen tirsdag den 25. februar 2014 den glæde at uddele foreningens anden turistpris.
Prisen uddeles til en person, der har gjort en særlig indsats for udvikling af turismen i hele foreningens virkeområde.

I år uddeles turistprisen til Karen Axen.

Gennem en lang årrække har Karen utrætteligt og med stort engagement arbejdet for at skabe gode turismeoplevelser for såvel kommunens egne borgere som de mange tilrejsende turister.
Med sin store iderigdom har hun altid haft evnen til at se nye muligheder, og hun har målrettet og vedholdende været med at igangsætte ,fastholde og udvikle turismeoplevelser af høj kvalitet.
Gennem sit mangeårige formandskab for Dronninglund Turistforening og med sit smittende humør, sprudlende energi og altid positive indstilling har hun skabt og udviklet gode relationer til mange aktører og samarbejdspartnere på området, herunder også samarbejde med Jyske Ås projektet.
Konkret har Karen hvert år lagt en kæmpeindsats ved udgivelsen af den årlige turistbrochure, som byder turister fra nær og fjerne velkommen til vores område, som byder på et hav af muligheder.
Hun var også den absolutte hovedkraft ved gennemførelsen af det årlige julemarked på Dronninglund Slot.
Karen er også garant for et godt samarbejde med de lokale foreninger.
Eksempler herpå er de årlige historiske kirkeaftener og Høstdage i Try, hvor hun er med til at trække læsset og medvirke aktivt og engageret ved gennemførelsen af disse.
Også i Kulturelt Samvirke Dronninglund har hun bidraget med mange gode ideer og medvirket til vellykkede arrangementer.
Karen har også øje for betydningen af samarbejde i hele kommunen og med mange andre turistaktører i Nordjylland.

Heldigvis brænder Karen stadig for at udbrede kendskabet til vort skønne Midtvendsyssel – og Turistforeningens pris er en velfortjent anerkendelse af hendes ægte engagement, som vi håber, at foreningen kan få glæde af i mange år fremover.

Hjertelig tillykke med Turistprisen.

 

Dronninglund Turistforening uddeler Turistprisen 2013

til Runa Christensen for indsatsen for turistarbejdet i foreningen og for området.

Dronninglund Turistforening har på generalforsamlingen onsdag d. 6.marts 2013 den glæde at uddele foreningens første turistpris.Gennem mange år har Runa med sin klare stemme og sit grundige forarbejde fortalt og forklaret ved rundvisninger på Dronninglund Slot – om Stygge Krumpen, nonner og bønder og andet godtfolk.

Årstallene og andre data er kommet i lind strøm. Hun har gennemført naturvandringer gennem skov, ås og mose og deltaget i møder om Hærvej og stier og Bestige Bjerge.
Middelalderdage på Voergaard og Tinghuset er blot nogle af de attraktioner, hvor Hun har brugt utallige timer.
Heldigvis brænder hun stadig for at udbrede kendskabet til vort skønne Midtvendsyssel – og Turistforeningens pris er en anerkendelse for hendes engagement, som vi håber, foreningen kan få glæde af i mange år fremover.

Tillykke med prisen.
Dronninglund Turistforening
v/Karen Axen

Del denne side