Generalforsamling 2019

Mandag, februar 4, 2019

Til medlemmer af Dronninglund Turistforening

Godt nytår!

Så er det blevet tid til at gøre status over 2018 og samtidig se frem til et nyt spændende år med aktiviteter og tilbud for såvel medlemmer som andre interesserede.

Der afholdes generalforsamling

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 i Møllehuset ved Asaa-hallen

Indkaldelse og dagsorden kan ses her.

Vi har rettidigt modtaget forslag vedr. sammenlægning af Jyske Aas og Dronninglund Turistforening.

Indkommende forslag kan ses her og her.

På generalforsamlingen giver vi i beretningen et billede af vore aktiviteter, og især det gode samarbejde med andre foreninger er noget vi lægger stor vægt på.

Vores forening vil bidrage til at styrke indsatsen for turisme i området og til stadighed være med til at udbrede kendskabet til de mange muligheder.

Gennem 2018 har turistforeningen sammen med andre af kommunens turistinteresserede foreninger/institutionerført en dialog med kommunen om at højne turistaktiviteten, og det er lykkedes os at få dannet en styregruppe som skal være bindeled til Brønderslev Erhverv & Turismes bestyrelse, som ved næste generalforsamling gerne skal vedtage, at bestyrelsen bliver udvidet med 2 medlemmer, som primært skal dække turisterhvervet. Der er vedtaget et 3.årigt projekt, og Julie Nielsen er ansat som turistmedarbejder. I kan møde Julie på vores generalforsamling, hvor hun vil fortælle om projektet.

På generalforsamlingen giver vi et tilbageblik på 2018, hvor Kunstcenterets Skulptur Biennale blev et tilløbsstykke. Vi fik muligheden for at deltage i en fælles udstilling i Voergaards ridehal, og vi kunne glæde os over Voergaards flotte hæder som Danmarks flotteste herregård. Derfor har vi også valgt at sætte Voergaard på forsiden af turistbrochuren for 2019, som er klar til generalforsamlingen og vil ligge fremme på biblioteker, i mange butikker og i turistinfo ved Dronninglund Slot. Men mød op og få den på generalforsamlingen.

 

Dronninglund Turistforening vil fortsat arbejde aktivt for alle vore medlemmer, såvel virksomheder som private i hele Østvendsyssel, og vi håber, I medlemmer også i 2019 vil støtte os ved bl.a. at betale den årlige kontingent.

Kontingent indbetales på konto 7422 1034486 eller MobilePay 756925

 

Venlig hilsen
Dronninglund Turistforening
Karen Axen - Formand

Del denne side