Generalforsamling 2018

Mandag, marts 19, 2018

Til medlemmer af Dronninglund Turistforening

Godt nytår!

Så er det blevet tid til at gøre status over 2017 og samtidig se frem til et nyt spændende år med aktiviteter og tilbud for såvel medlemmer som andre interesserede.

Der afholdes generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Dronninglund Slot.

Dagsorden for generalforsamlingen ses her

På generalforsamlingen giver vi i beretningen et billede af vore aktiviteter, og især det gode samarbejde med andre foreninger er noget vi lægger stor vægt på.

Vores forening vil bidrage til at styrke indsatsen for turisme i området og til stadighed være med til at udbrede kendskabet til de mange muligheder.

Gennem 2017 har turistforeningen sammen med andre af kommunens turistinteresserede foreninger/institutionerført en dialog med kommunen om at højne turistaktiviteten og især samarbejdet med Borger9700 har givet troen på at kunne danne en fælles turistforening dækkende hele kommunen. I fællesskab har vi arbejdet videre med det oplæg Turismekonsulent Johanne Bugge startede og ifm kommunalvalget blev turisme sat på dagsordenen. I 2018 håber vi at få et positivt resultat af de mange anstrengelser.

Efter ordinær generalforsamling er der mulighed for at høre de nye slotsejere fortælle om Dronninglund Slot og planerne for fremtiden. Herunder også tiltaget i slotsparken.

2018 byder på mange spændende ting i vores kommune, og Dronninglund Kunstcenters skulpturbiennale hører vi denne aften mere om, ligesom vi gerne hører om andre tiltag, som måtte ligge i støbeskeen.

På de mange spændende hjemmesider kan man holde sig orienteret, men i turistforeningen mærker vi stadig interesse for den lokale turistguide, og vi er klar med Turistbrochuren for 2018, og den vil ligge fremme på biblioteker, i mange butikker og i Turist-info ved Dronninglund Slot. Men mød op og få den på generalforsamlingen.

Dronninglund Turistforening vil fortsat arbejde aktivt for alle vore medlemmer, såvel virksomheder som private i hele Østvendsyssel, og vi håber, I medlemmer også i 2018 vil støtte op om dette engagement ved bl.a. at betale det årlige kontingent.

Kontingent kan indbetales på konto 7422 1034486.

 

Læs årets beretning her.

 

Venlig hilsen
Dronninglund Turistforening
Karen Axen - Formand

Del denne side