VisitBrønderslev
Persondatapolitik persondata GDPR

Persondatapolitik

23.9.2019

 

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Brønderslev Erhverv & Turisme indsamler og behandler oplysninger om dig og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, både ved at tegne et medlemskab, et markedsføringspartnerskab ,og når du takker ja til at modtage vores nyhedsmail.

Brønderslev Erhverv & Turisme er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside visitbroenderslev.dk eller visitbroenderslev.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Vi gør dette for at optimere brugeroplevelsen af vores hjemmeside samt hjemmesidens funktion. Derudover for at foretage målrettet markedsføring for at give dig relevante tilbud, herunder eventuel retargeting via Facebook og Google.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver - dvs. dit navn, e-mail og postnummer. Når du tegner et medlemskab hos os beholder vi dine personfølsomme informationer i et aflåst skab.

Alt digitalt, personfølsomt data opbevares via Google Drive. Du kan læse om Google Drive's GDPR tiltag her.

De oplysninger du giver os kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiderne, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Læs her om hvordan vores nyhedsbrevsudbyder, Mailchimp, overholder GDPR.

Ved anvendelse af fotografier og stemningsbilleder mv. fra begivenheder og planlagte reklamefotos iagttages personbeskyttelse altid.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder:

- Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om, blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


- Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til turisme@99454545.dk. I den forbindelse kan du blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


- Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.


- I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


- Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


- Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


- Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.


- Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser


- Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os:

Brønderslev Erhverv & Turisme
Håndværkervej 1, 9700 Brønderslev
turisme@99454545.dk

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for modtagelse af nyhedsbreve via link i nyhedsmails.