Asaa Strand og Havn

Asaa strand indbyder til glade badegæster med det hvide flag, som symboliserer rent vand og adgang for hunde, således hele familien kan samles til hyggelige stunder. Havnen byder på hygge, kultur og socialt samvær, og strandengene er kommunens bud på et mini-vadehav, hvor vadefugle og rovfugle søger føde eller passere i træk til stor glæde for fugleentusiaster.

Asaa strand

Hvis du ønsker at tilbringe dagen på en børne- og handicapvenlig strand, så er Asaa strand lige stedet for dig. Karakteristisk ved Asaa strand er de små badehuse, som er placeret i nærheden af stranden. Asaa strand er ligeledes kendt for at være østkystens bedste strand med en kyststræknig uden farlige revler, og hvor vandet kun bliver langsomt dybt. Det hvide flag vejer højt på Asaa strand, og indikerer, at vandet er rent, og hunde er tilladt og medbringe, hvilket gør stranden til et oplagt sted for hele familien.

 

Asaa havn

Asaa havn er en lille perle på østkysten i vores kommune. Havnen er placeret på en 450 meter lang dæmning, som blev opført i 1896. Langs vejen til havnen finder du de karakteristiske rødmalede fiskerhuse fra 1930'erne, hvor bl.a. det hyggelige havnemuseum befinder sig. Havnemuseet bringer dig tilbage i tiden, hvor du oplever samlinger af fiskeredskaber, motorer og navigationsudstyr. Om sommeren er der rig mulighed for at fange krabber, hoppe på hoppepuder eller at spise en is ved havnen. Hver søndag kl. 10.00-16.00 i hele juli og august måned afholdes der kræmmermarked på havnen, og den årlige Asaa Havnefestival finder sted i juni måned.

 

Strandengene ved Asaa og Geraa

Hvis du vil opleve Brønderslev Kommunes svar på et vildtreservat, så skal du tage til strandengene ved Asaa og Geraa. Området byder både på naturlige strandenge, men også opdyrkede arealer, hvorfor stedet kan beskrives som værende et mini-vadehav. Særligt vadefugle holder til ved engene, hvor de bruge stedet som pitstop, spisekammer og yngleområde. Højsæsonen ved strandengene er forår og efterår, hvor fugleentusiaster holder til, for at opleve og observere de mange forskellige fuglearter, som enten trækker forbi eller søger efter føde. Rovfugle som tårnfalke og musvåger krydser hen over området, og er man rigtig heldig, så kan man observere dem i flok.

 

Barktjære og Barkgryde

Inden de nye fiskegarn blev taget i brug, skulle de bejdses eller barkes, som det også hed, hvilket foregik i en stor gruekedel nede på stranden. Garnene blev lagt i gruekedlen og overhældt med brun tjære eller beg, og når de havde kogt et stykke tid, blev de taget op og hængt til tørre, hvorefter de nu var stærke og modstandsdygtige overfor saltvandet. På sydsiden af Havnegade kan man se en tjæregryde til tjæring af fiskegarn. Mellem tjæregryden og de nuværende fiskerhuse var der en fortøjning af både om vinteren. Ved tjæregryden lå ca. 10 fiskerhuse (redskabshuse) og en tipvognsbane, der flyttede garnet ud yderst på molen til bådene. Ved begge garngryder var der tørrepladser mod syd på pæle. Den første havn ved Asaa bestod af en ca. 1/2 km lang mole fra 1878. Tilsanding af molen skabte nyt land, der sammen med bygningen af fiskerihavnen i 1908, gjorde det muligt at flytte fiskerhusene tættere på vandet. Det sørgede købmand Thomas Jensen for i 1930´erne, ved at låne fiskernes penge til husene, der hver kostede 30 kr. En ny barkgryde og tørreplads blev indrettet nær havnen. Badestranden er en bivirkning af havnens tilsanding, forstærket af badehusene. På nordsiden af vejen ses en barkgryde til barkning af fiskegarn. Behandlingen øger holdbarheden af bomuldsgarnene. Tjæring gjorde garnene stive, og blev anvendt til ruser, radgarn og snørrevåd.

 

Del denne side

Hurtig hjælp på stranden

Asaa Havn

Besøg Asaa Havn for en stille og rolig dag i skønne omgivelser.